Instrukcje montażu

A. ciśnieniowy przeciwodleżynowy materac pęcherzykowy,

model 10pcv lub 30pcv do krótkoterminowej, domowej prewencji odleżyn.

model 250pcv do krótkoterminowej, domowej terapii odleżyn do IIo włącznie.

model 250pcv do krótkoterminowej, domowej terapii odleżyn do IIo włącznie.

1. ZIMĄ, PRZED ROZŁOŻENIEM, OGRZEJ MATERAC I POMPĘ DO TEMPERATURY POKOJOWEJ. 2. Połóż materac na materacu gąbkowym lub leżu tapicerowanym (nie dotyczy 255pcv). Gniazdo materaca służące do podłączenia przewodów powietrznych musi znajdować się blisko pompy, od strony stóp pacjenta i być skierowane ku górze. Zwróć uwagę by elementy konstrukcyjne łóżka nie spowodowały uszkodzeń mechanicznych materaca. 3. Wyłogi materaca / jego zakończenia/ podwiń pod materac gąbkowy (nie dotyczy modelu 10pcv, 255pcv). 4. Zawieś pompę na ramie bądź, szczycie łóżka za pomocą wbudowanych na jej tylnej obudowie uchwytów/ zaczepów. Jeśli nie można jej zawiesić na łóżku, postaw ją na płaskiej, równej powierzchni (ze względu na bezpieczeństwo elektryczne powyżej poziomu materaca) uważając by nie była ona narażona na przypadkowe potrącenia lub zalanie płynami. 5. Podłącz przewody powietrzne z materacem i z pompą sprawdź trwałość i jakość połączenia. Sprawdź czy przewody powietrzne nie są zapętlone lub przyciśnięte przez materac lub elementy łóżka. W 255pcv zamknij zawór CPR. 6. Podłącz pompę za pomocą wtyczki na końcu przewodu zasilającego z siecią energetyczną (230V/50Hz). Włącz pompę zielonym włącznikiem/wyłącznikiem znajdującym się na obudowie pompy- zaświeci się zielona lampka w przełączniku. W każdej chwili istnieje możliwość dokonywania indywidualnych zmian wartości ciśnienia za pomocą pokrętła. 7. Jeśli posiadasz pokrowiec należy nim przykryć materac a następnie całość okryć prześcieradłem. Jeżeli materac nie posiada pokrowca przykryj go bezpośrednio prześcieradłem. 8. Przed położeniem pacjenta na materacu zaleca się aby pompa pompowała powietrze do materaca przez około 10 minut. 9. Ułóż chorego na materacu. Dla komfortu pacjenta, wyreguluj twardość materaca na panelu obudowy pompy. Urządzenie dostosuje wartość wytworzonego ciśnienia do wybranej przez Użytkownika na panelu sterowania. Jeżeli na materacu leży pacjent; pompy nie wyłączaj- ma pracować stale. Ponowne uruchomienie urządzenia inicjowane jest zielonym włącznikiem pompy, przy podłączonej wtyczce, lub podłączeniem wtyczki pompy do sieci energetycznej. 10. Dwa razy dziennie sprawdzaj dłonią, czy w materacu, pod leżącym pacjentem, utrzymuje się właściwe ciśnienie. Chorego można położyć na ‚pustym’ materacu, przed uruchomieniem pompy (nie dotyczy 255pcv).

 

B. przeciwodleżynowy materac komorowy, podwyższony z komorami wymiennymi, model 310pcvn z pompą zmiennociśnieniową model VILIS brevis lub SUPER care

1. ZIMĄ, PRZED ROZŁOŻENIEM, OGRZEJ MATERAC I POMPĘ DO TEMPERATURY POKOJOWEJ. 2. Rozłóż materac na spodnim materacu gąbkowym w łóżku. Ujście przewodów powietrza powinno znajdować się od strony stóp pacjenta. Zwróć uwagę by elementy konstrukcyjne łóżka nie spowodowały uszkodzeń mechanicznych materaca. 3. Podwiń wyłogi na końcach materaca pod materac gąbkowy (dla zwiększenia jego stabilności), 4. Sprawdź czy zawór CPR umiejscowiony na wysokości głowy pacjenta jest zamknięty, 5. Zawieś pompę na ramie bądź, szczycie łóżka za pomocą wbudowanych na jej tylnej obudowie uchwytów/ zaczepów. Jeśli nie można jej zawiesić na łóżku, postaw ją na płaskiej, równej powierzchni (ze względu na bezpieczeństwo elektryczne powyżej poziomu materaca) uważając by nie była ona narażona na przypadkowe potrącenia lub zalanie płynami. Podłącz przewody powietrzne z materacem i z pompą sprawdź trwałość i jakość połączenia. Sprawdź czy przewody powietrzne nie są zapętlone lub przyciśnięte przez materac lub elementy łóżka. 6. Podłącz pompę za pomocą wtyczki na kablu pompy z siecią energetyczną (230V/50Hz), a/ włącz pompę zielonym włącznikiem/wyłącznikiem (pompa Super Care przycisk POWER na panelu pompy lub pilocie) znajdującym się na obudowie pompy lub pilocie. Włączenie zasygnalizowane jest zapaleniem się zielonej lampki w przełączniku lub panelu Super care. Urządzenie pracuje w trybie zmiennym. 7. Umocuj pokrowiec na materacu za pomocą nitów a następnie okryj całość prześcieradłem. W trakcie użytkowania materaca prześcieradło musi być równomiernie naciągnięte, nie może posiadać fałd i zgrubień. 8. Chorego można położyć na ‚pustym’ materacu, przed uruchomieniem pompy. 9. Ułóż chorego na materacu. Dla komfortu pacjenta, wyreguluj twardość materaca na panelu obudowy pompy. Urządzenie dostosuje wartość wytworzonego ciśnienia do wybranej przez Użytkownika na panelu sterowania. Jeżeli na materacu leży pacjent; pompy nie wyłączaj- ma pracować stale. 10. Dwa razy dziennie sprawdzaj dłonią, czy w materacu, pod leżącym pacjentem, utrzymuje się właściwe ciśnienie. 11.W celu wypuszczenia powietrza z materaca (transport, reanimacja): odłącz przewody powietrzne od pompy i otwórz zawór CPR.

Instrukcje naprawy

A. ciśnieniowy przeciwodleżynowy materac pęcherzykowy,

model 10pcv lub 30pcv do krótkoterminowej, domowej prewencji odleżyn.

model 250pcv do krótkoterminowej, domowej terapii odleżyn do IIo włącznie.

model 250pcv do krótkoterminowej, domowej terapii odleżyn do IIo włącznie.

1. Rozwiązywanie problemów. Jeżeli materac nie uzyskuje zadanego przez pompę ciśnienia należy sprawdzić jego szczelność.

2. Sprawdzenie materaca, zdejmij pacjenta z materaca. Wypełnij materac powietrzem (np. użyj zwykłej pompki). Odłącz go od pompy i szczelnie zatkaj wloty powietrza do materaca- przewody powietrza (możesz użyć ołówków drewnianych). Sprawdź czy z materaca nie uchodzi powietrze (możesz położyć na nim kilka książek). W materacu 255pcv sprawdź czy zawór CPR jest zamknięty. Jeżeli z materaca nie ulatuje powietrze to jego twardość po upływie kilku minut nie powinna w sposób istotny się zmniejszać, z materacy z systemem AIR (model 30pcv, 250pcv, 255pcv) zawsze wydostaje się niewielka ilość powietrza, ale dopiero nagły spadek ciśnienia wraz z odgłosem syczenia wskazuje nieszczelność. W zlokalizowaniu rozszczelnienia mogą pomóc ciemne przebarwienia na jego powłoce, powstałe na skutek wypływu powietrza.

3. Naprawa materaca: a/ jeżeli z materaca uchodzi powietrze to znajdź miejsca nieszczelności. Do materaca dołączony jest zestaw naprawczy, w skład którego wchodzą; klej i dwie łatki. Służy on do samodzielnego naprawiania uszkodzeń powierzchni materaca powodujących jego nieszczelność. • uszkodzenia na gładkich powierzchniach zaklej używając łatek, przyklej je tak by zakrywały otwór z około 4 mm okładem. • uszkodzenia na obrzeżach pęcherzyków (pojedynczych komórek materaca), które zlokalizowane są bezpośrednio w miejscu łączenia górnej i dolnej powłoki materaca (miejscach zgrzewania), należy kleić „od środka”. Nanieś małą ilość kleju (np. za pomocą wykałaczki) na wewnętrzną powierzchnię uszkodzonej okolicy materaca (włożyć do środka klej) tak by po złączeniu i dociśnięciu obu warstw ze sobą klej połączył je szczelnie z około 4 mm okładem. • kleić należy smarując obie łączone powierzchnie. Przed ich połączeniem trzeba poczekać ok. 90s., następnie silnie je ze sobą ścisnąć i odczekać około 20 min. Ponownie napełnij materac powietrzem. • stosuj wyłącznie klej dołączony do materaca, ponieważ jego skład gwarantuje trwałe połączenie.

4. Pompa nie działa, sprawdź: a/ stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku, b/ poprawność połączenia pompy za pomocą wtyczki na kablu pompy z siecią energetyczną (230V/50Hz), c/ stan zielonego włącznika / wyłącznika pompy znajdującego się na prawej ściance pompy. Włączenie zasygnalizowane jest zapaleniem się zielonej lampki w przełączniku. Brak oświetlenia zielonej lampki może wskazywać uszkodzenie diody sygnalizacyjnej a nie musi oznaczać niezałączenia pompy, d/ po odłączeniu od zasilania sprawdź stan wtyczki i bezpiecznika. Brak zasilania, w przypadku braku zasilania pompy, ciśnienie w materacu stopniowo spadnie do zera. Pozostawienie pacjenta na niewypełnionym powietrzem materacu może spowodować całkowitą utratę funkcji przeciwodleżynowej i opadnięcie pacjenta na materac spodni – reaguj bezzwłocznie.

 

B. przeciwodleżynowy materac komorowy, podwyższony z komorami wymiennymi, model 310pcvn z pompą zmiennociśnieniową model VILIS brevis lub SUPER care

1. Rozwiązywanie problemów. Jeżeli materac nie uzyskuje zadanego przez pompę ciśnienia należy sprawdzić jego szczelność.

2. Sprawdzenie materaca. Zdejmij pacjenta z materaca. Wypełnij materac powietrzem (np. użyj zwykłej pompki). Odłącz go od pompy i szczelnie zatkaj wloty powietrza do materaca- przewody powietrza (możesz użyć ołówków drewnianych). Sprawdź czy z materaca nie uchodzi powietrze. Jeżeli z materaca nie ulatuje powietrze to jego twardość po upływie kilku minut nie powinna w sposób istotny się zmniejszać. Dopiero nagły spadek ciśnienia wraz z odgłosem syczenia wskazuje nieszczelność. Jeżeli z materaca uchodzi powietrze to należy poszukać miejsca nieszczelności; w pierwszym etapie należy sprawdzić wszystkie połączenia w materacu (zawór CPR, połączenia poszczególnych komór, przewody powietrza). Jeżeli wszystkie połączenia w materacu są szczelne należy po kolei sprawdzić szczelność pojedynczych komór; każdą komorę należy odłączyć od materaca i osobno napompować dla sprawdzenia jej szczelności. W zlokalizowaniu rozszczelnienia mogą pomóc ciemne przebarwienia na jego powłoce, powstałe na skutek wypływu powietrza.

3. Naprawa materaca. Do materaca dołączony jest zestaw naprawczy, w skład którego wchodzą; klej i dwie łatki. Służy on do samodzielnego naprawiania uszkodzeń powierzchni materaca powodujących jego nieszczelność. • uszkodzenia na gładkich powierzchniach zaklej używając łatek, przyklej je tak by zakrywały otwór z około 4 mm okładem. • uszkodzenia na obrzeżach komór materaca należy kleić „od środka”. Nanieś małą ilość kleju (np. za pomocą wykałaczki) na wewnętrzną powierzchnię uszkodzonej okolicy materaca (włożyć do środka klej) tak by po złączeniu i dociśnięciu obu warstw ze sobą klej połączył je szczelnie z około 4 mm okładem. • kleić należy smarując obie łączone powierzchnie. Przed ich połączeniem trzeba poczekać ok. 90s., następnie silnie je ze sobą ścisnąć i odczekać około 20 min. Ponownie napełnij materac powietrzem. • stosuj wyłącznie klej dołączony do materaca, ponieważ jego skład gwarantuje trwałe połączenie.

4. Wymiana komory materaca. Jeżeli nie możesz zakleić uszkodzonej komory wymontuj ją z materaca i w jej miejsce zamontuj komorę wymienną dołączoną do zestawu.

5. Pompa zmiennociśnieniowa

a/ wystąpienie alarmu w pompie – spróbuj zidentyfikować przyczynę: sprawdź szczelność materaca i połączeń,
b/ sprawdzanie sprawności

Włącz pompę do sieci i sprawdź wypływ powietrza z miejsca podłączenia z materacem (jeśli nie pracuje- sprawdź bezpieczniki). Co kilka minut wypływ powietrza powinien zmieniać kanał ujścia. Możesz wykorzystać przewody powietrzne łączące pompę z materacem. W tym celu odmontuj je od materaca i umieść w szklance z wodą. Po włączeniu pompy powinno z nich wydostawać się kolejno powietrze pompowane przez pompę. Jeśli praca pompy różni się od dotychczasowej i pompa nie jest w stanie napompować sprawnego materaca to skontaktuj się z nami.

6. Pompa nie działa, sprawdź: a/ stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku, b/ poprawność połączenia pompy za pomocą wtyczki na przewodzie pompy z siecią energetyczną (230V/50Hz), c/ stan zielonego włącznika / wyłącznika pompy VILIS brevis. Włączenie zasygnalizowane jest zapaleniem się zielonej lampki w przełączniku. Brak oświetlenia zielonej lampki może wskazywać uszkodzenie diody sygnalizacyjnej a nie musi oznaczać niezałączenia pompy, d/ po odłączeniu od zasilania sprawdź stan wtyczki i bezpiecznika /wewnątrz urządzenia/.

Brak zasilania materaca.
W przypadku braku zasilania materaca przez pompę, ciśnienie w materacu stopniowo spadnie do zera. Pozostawienie pacjenta na niewypełnionym powietrzem materacu może spowodować całkowitą utratę funkcji przeciwodleżynowej i opadnięcie pacjenta na materac spodni – reaguj bezzwłocznie.

7. W przypadku niemożności usunięcia ww przyczyn, jak również uszkodzenia pompy, innej awarii lub nietypowego zachowania pompy skontaktuj się z naszym serwisem: odczytaj wpisany typ posiadanego urządzenia i skorzystaj z telefonicznej pomocy, serwis ATIVER tel. 50 23 88 450. Napraw pomp dokonujemy wyłącznie w serwisie centralnym: ATIVER. PODAMIROWO 30. 76-031 Mścice.

Instrukcje wysyłki do serwisu

Wysłanie sprzętu do serwisu, koszty wysłania oraz odbioru towaru obciążają Nabywcę. Jeżeli towar ma być dostarczony szybko zalecamy korzystanie z usług firmy spedycyjnej UPS. Starannie wyczyść, wysusz i złóż dokładnie sprzęt. Spakuj produkt do trwałego, mocnego kartonu. Zabezpiecz sprzęt przed przesuwaniem się aby uniknąć jego uszkodzenia w transporcie. Włóż do środka tę instrukcję wraz z dowodem zakupu, dołącz swój numer telefonu, pod którym będziemy mogli wyjaśnić ewentualne wątpliwości oraz opisz rodzaj uszkodzenia. Zabezpiecz szczelnie karton za pomocą taśmy samoprzylepnej lub sznura. Zamów kuriera UPS, www.ups.com tel. 22 53 40 000. Zamów transport paczki do: ATIVER. PODAMIROWO 30. 76-031 Mścice. Czekaj na odbiór przesyłki. Jeżeli chcesz ograniczyć koszty wysyłki to zamów kuriera UPS na koszt ATIVER podając numer klienta UPS E4232X, po dokonaniu naprawy refakturujemy na Ciebie, nasze niższe koszty transportu. Zalecamy realizowanie wysyłki w pierwszych dniach tygodnia co gwarantuje zwrot przed weekendem.

Uwaga: Brudny sprzęt, ze względów epidemiologicznych, zostanie zwrócony nadawcy na jego koszt.

  • Starannie wyczyść, wysusz i złóż dokładnie sprzęt.
  • Spakuj produkt do trwałego, mocnego kartonu.
  • Zabezpiecz sprzęt przed przesuwaniem się aby uniknąć jego uszkodzenia w transporcie.
  • Włóż do środka tę instrukcję wraz z dowodem zakupu, dołącz swój numer telefonu, pod którym będziemy mogli wyjaśnić ewentualne wątpliwości oraz opisz rodzaj uszkodzenia.
  • Zabezpiecz szczelnie karton za pomocą taśmy samoprzylepnej lub sznura.
  • Zamów kuriera UPS,
  • Jeśli ustalenia nie były inne to zadzwoń pod nr. tel. 22 53 40 000 i zamów transport paczki do: ATIVER. PODAMIROWO 30. 76-031 Mścice.
  • Czekaj na odbiór przesyłki.

Zalecamy realizowanie wysyłki w pierwszych dniach tygodnia co gwarantuje zwrot przed weekendem.
Uwaga: Brudny sprzęt, ze względów epidemiologicznych, zostanie zwrócony nadawcy na jego koszt.
Jeżeli masz problem skontaktuj się z nami telefonicznie 94 34 38 317.

Naprawa wykonywana jest natychmiast a sprzęt bezzwłocznie odsyłany jest do użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

Instrukcje czyszczenia

Materace do opieki krótkoterminowej

Materac pęcherzykowy PCV (kolor beżowy) oraz materac model 310 PCVN (kolor niebieski): Nie można stosować temperatury ponad 40°C. Materac czyści się okazyjnie przez odkurzanie, przemycie czystą wodą lub obojętnym roztworem dezynfekującym (np. szarego mydła). W przypadku większego zabrudzenia lub zaplamienia wydzielinami organicznymi można powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką z łagodnym środkiem dezynfekującym lub detergentem, następnie oczyścić ją wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Materac powinien być całkowicie suchy przed pokryciem go pokrowcem, prześcieradłem oraz ponownym użyciem.

Mycie i dezynfekcję należy przeprowadzić w taki sposób aby do wnętrza materaca (jego komór) nie dostała się woda lub zanieczyszczenia. Materac powinien być całkowicie suchy przed pokryciem go pokrowcem, prześcieradłem oraz ponownym użyciem.

Pokrowiec materaca

a) pokrowiec nylonowy do materaca model 310 PCVN (kolor szary, mocowany nitami): powierzchowne zabrudzenia typu jedzenie, lekarstwo czy inne środki nie będące wydzielinami czyścimy przecierając pokrowiec wilgotną ściereczką ze środkiem czyszczącym bądź dezynfekującym. Przy większych zabrudzeniach pokrowiec można prać ręcznie, stosując środki pralnicze przeznaczone do tkanin delikatnych. Maksymalna temperatura prania wynosi 40°C. Nie prać mechanicznie.
b) pokrowiec membraMED:
•    dezynfekcja wstępna: Częsta dezynfekcja i pranie tkaniny nie zmienia jej parametrów użytkowych. Materiał jest odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne. Osłony są zmywalne; powierzchowne (optyczne) zabrudzenia natury biologicznej lub chemicznej (jedzenie, lekarstwo, wydzieliny) czyścimy przecierając pokrowiec wilgotną ściereczką zawierającą środek czyszczący bądź dezynfekujący (np. na bazie alkoholu, czy w połączeniu z aldehydami, lub czwartorzędowymi związkami amoniowymi). Do dezynfekcji powierzchni zalecamy preparaty równorzędne z: Fugaten Spray, Anios DDSH, Hospisept-Tuch, WIP’Anios, Aerodesin 2000, Spray WS, Anioxy Surfanios. Należy odczekać wymagany czas ekspozycji i w razie potrzeby przetrzeć ściereczką nasączoną wodą. Zalecamy przeprowadzenie prania w temp. 60°C z użyciem środka piorącego np. zwykłego proszku do prania. 
•    dezynfekcja właściwa: domowa; zalecamy przeprowadzenie prania w temp. 95°C z użyciem środka piorącego np. powszechnego proszku do prania. Szpitalna: w przypadkach silnego zabrudzenia materią organiczną zalecamy pranie w temperaturze 60°C w cyklu dezynfekcji chemotermicznej z użyciem profesjonalnego środka piorąco-dezynfekującego (np. Eltra, Silex, Ozonit, Monosan), albo przeprowadzenie wstępnej kąpieli dezynfekcyjnej (termicznej lub termochemiczej) lub zastosowanie metody VDV - metody próżni wstępnej (temperatura do 105ºC). Pokrowce można prać i gotować w urządzeniach do prania ciągłego wraz z innymi brudnymi tkaninami zebranymi w szpitalu stosując programy do 95°C (zawsze w workach pralniczych), dezynfekować, suszyć mechanicznie w bębnie i prasować do 110°C. 
•    Uwaga! Przed przystąpieniem do prania mechanicznego osłon należy je zabezpieczyć przed urazami, które mogą powstać w trakcie ocierania materiału o elementy wewnętrzne pralki. Najprościej jest prać osłony w workach lub pokrowcach pralniczych. Jeżeli pokrowiec posiada zamek błyskawiczny to należy go zapiąć. Nie należy stosować środków dezynfekcyjnych na bazie jodu i chloru. Nie maglować. Materiał membraMED należy prasować tylko po stronie wewnętrznej (białej). Należy unikać kontaktu z błękitem metylowym, ponieważ może on trwale zabarwić osłonę.

Pompa

Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz pompę od sieci energetycznej. Zetrzyj kurz. Jeśli to konieczne, wytrzyj obudowę pompy wilgotną szmatką ze środkami dezynfekującymi lub łagodnym detergentem. Następnie wytrzyj do sucha. Nie ogrzewaj. Przed ponownym użyciem pompa musi być całkowicie sucha. Należy regularnie (nie rzadziej jak co 3 miesiące) sprawdzać czystość filtrów na pompie i w razie potrzeby dokonywać ich wymiany.

Łatwoślizg

Powierzchowne zabrudzenia przetrzyj wilgotną ściereczką ze środkiem czyszczącym bądź dezynfekującym. Przy większych zabrudzeniach zalecamy pranie w pralce, używając programu gotowania w temp. 95°C i suszenia w temperaturze do 110°C. Pierz osobno w workach pralniczych (materiał barwi w trakcie prania). Po zastosowaniu temperatury większej niż 80°C długość łatwoślizgu ulegnie skróceniu > 10%.

Instrukcje użytkowania

BibliotekaKorzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług, reklamy, statystyk, optymalizacji. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kopiowanie dla celów komercyjnych, bez naszej naszej pisemnej zgody jest zabronione.